fbpx
30 lipca 2018

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach działalności Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR.

Administratorem strony jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR, ul. Kamienna 57/10, 53-307 Wrocław, NIP: 896-10-03-400

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail [email protected].

1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR, ul Kamienna 57/10, 53-307 Wrocław, NIP: 896-10-03-400.

 1. Strony – strony internetowe zarządzane przez Administratora (dostępne pod

adresami:https://wiggor.pl/;https://karierosfera.pl/;https://jezykiada.pl/;

http://www.kobietazwiggorem.pl/; https://informatykabiznesowa.pl/; https://fenomen.wiggor.pl/).

 1. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron.

2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronach, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz aplikacyjny, formularz zapisu na warsztaty, formularz rejestracji w konkursie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera oraz informacji handlowych i marketingowych związanych z działalnością Administratora.
 4. Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez rejestrację na warsztaty, rejestrację w konkursie, złożenie ankiety aplikacyjnej, rejestrację na newslettera.

 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim bez wiedzy oraz zgody Użytkownika.

 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

   • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

   • prawo do przenoszenia danych,

   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,

   • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

  1. Dane osobowe przekazujemy podmiotom partnerskim i innym zaufanym firmom lub osobom, które przetwarzają je na potrzeby Stowarzyszenia Studenckiego WIGGOR

zgodnie z naszymi instrukcjami i Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

  • FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393

w celu korzystania z systemu mailingowego służącego do przesyłania newslettera oraz przechowywania danych osobowych na serwerze;

  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu wykorzystania pakietu G Suite do przechowywania danych osobowych na serwerze;

  • Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland – w celu tworzenia kampanii reklamowych i remarketingowych.

3

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 1. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Stron.

 1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Stron przez Użytkownika może być niemożliwe lub utrudnione.

 1. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

4

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,

 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Stron.

5

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.