Czym jest Karierosfera?

Karierosfera to największy w Polsce konkurs wiedzy biznesowej o randze ogólnopolskiej.

I Etap – Test Online

Test online składający się z 15 pytań zamkniętych z wybranej dziedziny.

II Etap – Test pisemny

Test pisemny składający się z 50 pytań zamkniętych, układanych przez firmy.

III Etap – Case study

Case study we Wrocławiu, nad którego przebiegiem czuwają firmy partnerskie.

Karierosfera to największy w Polsce konkurs wiedzy biznesowej skierowany do studentów.

Nagrody

Główną nagrodą w konkursie jest płatny staż w firmie patronującej dziedzinie. Dla finalistów przewidziane są również wartościowe nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Cenne jest również zdobywane doświadczenie i wiedza. Podchodząc do konkursu uczestnik poznaje oczekiwania firm względem potencjalnych pracowników.