Szkoła

DYREKTOR SZKOŁA

Komu podlega dyrektor szkoły?

Rola dyrektora szkoły jest kluczowa w zarządzaniu placówką edukacyjną. Jako lider i menedżer, dyrektor odpowiada za codzienne funkcjonowanie szkoły, jej…

dyrektorka

Czego nie może dyrektor szkoły?

Dyrektor szkoły jest postacią, która odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu placówką oświatową. Jego zadania i uprawnienia są ściśle określone przez…